Uskon perusteet

2. Kuka ja millainen on Jumala?

2. KUKA JA MILLAINEN ON JUMALA?
Olavi Peltola

1. Jumala on

Ihminen kaipaa jotain. Psalmin rukoilija kuvaa tätä kaipuuta: "Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua Jumala" (Ps 42:2). "Sinä olet luonut meidät itsellesi, ja levoton on sydämemme, kunnes se sinussa löytää levon" (Augustinus).

Johdanto

Löytöretki uskomme perusteisiin
Olavi Peltola

Perussanoma OY, 2001
ISBN 951-888-314-9
copyright Olavi Peltola

JOHDANTO

LÄHDE LÖYTÖRETKELLE

Tervetuloa löytöretkelle kristillisen uskomme syvien ja valtavien näköalojen äärelle! Niiden edessä olemme elämme loppuun asti todellisia löytöretkeilijöitä, jotka jatkuvasti huomaamme kuinka vähän ja kuinka sekavasti olemme ymmärtäneet Jumalan sanan ja hänen olemuksensa salaisuutta. Jäämme elämämme loppuun asti vain matkamiehiksi, niin keskeneräiksi ja usein jopa vääristyneesti näkeviksi.

Uskomme peruskysymyksiä

Tervetuloa löytöretkelle kristillisen uskomme syvien ja valtavien näköalojen äärelle.

Luettavanasi on 'Löytöretki uskomme perusteisiin' kokonaisuudessaan. Kirja on kirjoitettu Lähetysyhdistys Kylväjän lähetyskurssin avuksi.

Löytöretki uskomme perusteisiin, Olavi Peltola, Perussanoma OY, 2001, ISBN 951-888-314-9, copyright Olavi Peltola

Sivut